Events

Outing of the University of Tartu Centre of Ethics


Outing of the University of Tartu Centre for Ethics for the micro-credentials programme “Academic and Research Ethics: From Theory to Practice”, June 16, 2023 / TÜ eetikakeskuse mikrokraadiprogrammi „Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“ väljasõit Susimetsa, 16. juuni, 2023

Read about the visit of the University of Tartu Centre of Ethics to Susimetsa Philosophicum.

English translation

The aim was to make our final seminar day special, celebrating the successful end of the programme and acknowledging the participants for their hard work. Susimetsa Philosophicum was a fitting choice with its practical facilities and beautiful green surroundings that gave it a relaxing vibe.

Upon arrival, a welcoming coffee table awaited us on a sunny terrace. We proceeded to the main house where we learned about Susimetsa Philosophicum’s history and explored its interesting library. As part of the seminar day, participants presented their final projects using a laptop connected to a TV to present the slides. The audience watched the presentations comfortably sitting on the couch. During breaks, we enjoyed the fresh air and the delightful surroundings, with an optional opportunity for those interested to dip in the pond.

This was an enjoyable day, and we would have loved to stay longer to enjoy it. We appreciate Susimetsa for hosting us and providing a nice setting to celebrate the successful completion of our micro-credentials programme.

University of Tartu Centre of Ethics

Eesti keeles

Eesmärk oli muuta meie programmi viimane seminaripäev eriliseks, tähistades sellega programmi edukat lõppu ja avaldades tunnustust osalejatele nende pühendumuse eest. Susimetsa Philosophicum osutus just õigeks valikuks tänu oma praktilistele võimalustele ja looduskaunile asukohale, mis lõi mõnusa ja hubase õhkkonna.

Susimetsa jõudes ootas meid tervituseks kohvilaud päikesepaistelisel terrassil. Seejärel suundusime peamajja, kus tutvusime Susimetsa Philosophicumi tekkelooga ning uurisime põnevat raamatukogu. Seminaripäeva raames esitlesid osalejad oma lõpuprojekte, kasutades slaidide näitamiseks sülearvutit, mis oli ühendatud televiisoriga. Pealtvaatajaid said ettekandeid jälgida mugavalt diivanil istudes. Vahepauside ajal nautisime värsket õhku ja imeilusat ümbrust, ning huvilistel oli võimalus tiigis ujumas käia.

See oli üks tõeliselt mõnus päev ja oleksime väga tahtnud kauemaks nautima jääda. Oleme rõõmsad, et Susimetsa võttis meid vastu ja saime selliselt tähistada mikrokraadiprogrammi lõppu.

TÜ eetikakeskus