Events

Academic Residency of the Estonian National Museum

Academic Residency of the Estonian National Museum, November 15-18, 2023 /
Eesti Rahva Muuseumi akadeemiline loomeresidentuur 15.-18. november 2023

Read about Estonian National Museum’s visit to Susimetsa Philosophicum.

English translation

We spent a few days in an academic creative residency at Susimetsa Philosophicum with the senior researchers of the Estonian National Museum. During these days, we discussed the work of recent years and future research directions. A house full of books helped to think not about what has been done in previous years, but rather about what has been the result of these activities and where to go from here.

The visit to Susimetsa offered an opportunity to get out of the usual meeting rooms, which usually come with daily responsibilities and a hurried mood.

In Susimetsa, we were surrounded by a quiet, dusky November that was still waiting for snow. The first ice sheet appeared on the pond in the morning.

By the way, Pärnu is not far from Philosophicum, where you can stop by for dinner in the evening.

Thank you for hosting us!

Estonian National Museum

Eesti keeles

Viisime Eesti Rahva Muuseumi vanemteaduritega Susimetsa Philosophicumis läbi mõnepäevase akadeemilise loomeresidentuuri. Arutlesime nende päevade jooksul viimaste aastate tööde ja edasiste uurimissuundade üle. Raamatutest rikas maja aitas mõelda mitte sellele, mis on eelmistel aastatel ära tehtud, vaid sellele, mis on olnud nende tegevuste tulemus ja sellelegi, kuhu siit edasi minna.

Külaskäik Susimetsa pakkus võimaluse tulla välja tavalistest koosolekuruumidest, kuhu tulevad ju enamasti kaasa ka igapäevased kohustused ja kiirustav meeleolu. Susimetsas ümbritses meid vaikne, veel lume ootuses olnud hämar november, tiigile tekkis hommikuti esimene jääkirme.

Philosophicumist kaugele ei jää aga ka Pärnu, kuhu on võimalik õhtusöögile põigata.

Aitäh meid vastu võtmast!

Eesti Rahva Muuseum